KOMPETANSE

TRE INDUSTRIER – MANGE ARBEIDSOMRÅDER

Fast eiendom og entreprise

Nova er satt sammen av en rekke eiendomsadvokater, hvor enhver har et eget spisset kompetansefelt. Vi har særlig tyngde innen tomtefeste, næringseiendom og tvisteløsning i avhendingssaker. Videre bistår vi både nasjonale og internasjonale entreprenører med entrepriserettslige problemstillinger.

Fast eiendom er en av våre grunnpilarer, og vi er stolte av å tilby klienter en bred kompetanse, lang erfaring, og lite høytidelig advokatbistand.

Life science, teknologi og innovasjon

Nova eAdvokatene i Nova bistår både mindre, mellomstore og børsnoterte selskaper. Vårt team er satt sammen av en unik blanding av kompetanse og erfaring, med et internasjonalt tilsnitt, særlig mot Norden.

Vi bistår flere av de ledende nasjonale og internasjonale selskap innen life science-markedet. Lisensiering, arbeidsrett, teknologikontrakter, kjøp/salg, immateriell rett, forhandlinger, selskapsrett og skatt/moms er daglige arbeidsområder for våre advokater.

Insolvens og restrukturering

Nova har flere advokater med lang erfaring innen insolvens og restrukturering. Våre bostyrer har samlet sett ca 60 års erfaring, og har behandlet et stort omfang av konkursbo gjennom årene for særdomstolen Oslo byfogdembete. Våre advokater har erfaring med restruktureringsspørsmål for å unngå konkurs, samt reiselivsbransjens garantistillelse ved Reisegarantifondet.

Prosedyre og tvisteløsning

Våre advokater behandler saker i alle nivåer i rettssystemet. For din saks skyld er det viktig å engasjere en advokat som i) forsøker å løse saken før rettslig prosess og ii) som har bred erfaring med å prosedere for landets domstoler.

Vi bistår klienter med tvisteløsning i alle landets fylker.

KONTAKT OSS I DAG!

ADRESSE

Besøksadresse:
Roald Amundsens gate 6, 0161 Oslo

Postadresse:
Advokatfirmaet Nova DA Pb. 1807 Vika, 0123 OSLO

TELEFON

+47 23 10 0 00

E-POST

post@novalaw.no