ADVOKATFIRMAET NOVA

FOR DIN SAKS SKYLD

VÅRE KOMPETANSEPILARER

Fast eiendom og entreprise

Nova har spisskompetanse innen alle fast eiendoms rettsforhold – herunder entreprise og tomtefeste.

Insolvens og restrukturering

Våre advokater har særlig kompetanse med rettslige problemstillinger knyttet til konkurs.

Life science, teknologi og innovasjon

Vi bistår bl.a med lisensiering, kontrakter, immaterielle rettigheter, selskapsrett og moms m.m

MØT NOEN AV VÅRE ADVOKATER

Fabian Skaane har bred erfaring innen forretningsjuridisk rådgivning og tvisteløsning.

Særlig kompetanse innen fast eiendom, forsikring- og selskapsrett. Han er ansett som en løsningsorientert advokat, med gode resultater.

Fabian Skaane

Partner, advokat innen fast eiendom

Erik Rosen har bred erfaring fra ledelse og styrearbeid. En ettertraktet sparringspartner for blant annet teknologi- og innovasjonsselskaper.

Han er siviløkonom og autorisert finansanalytiker.

Erik Rosen

Partner, advokat innen teknologi

Per Omreng har lang og bred erfaring som bostyrer for særdomstolen Oslo byfogdembete i Oslo.

Han har dessuten særlig kompetanse innen pengekrav, pant, kausjoner og styreansvar. Faglig dyktighet og nøyaktighet er hans styrker.

Per Omreng

Partner, advokat innen konkurs

KONTAKT OSS I DAG!

SAMARBEIDSPARTNERE